Bliv medlem af Vægternes Venner

Kontigent er 175 kr. for husstand og 120 kr. for enkel person pr. år.

Firma 500 kr pr. år.

Beløbet indsættes på konto 9737  0003716988 Frøs Herreds Sparekasse.

Husk at udfylde skemaet nedenfor.

Så snart beløbet er registreret vil du / I modtage en velkomst hilsen fra os.

Vægternes venner vil pr. mail løbende blive informeret om, hvad der sker i Haderslev Kjøbstads Vægterlaug.